کلاس آنلاین فیزیک دهم (تجربی)

 • توضیحات محصول
 • تغییرات محصول
  تومان
ظرفیت پر است
 • 14 فروش
 • تاریخ انتشار 1399/11/09
 • سال تحصیلی: 1399-1400
 • مدرس: مهندس حجت سعیدی
 • پایه: دهم
 • رشته: علوم تجربی
 • تعداد جلسات: 11
 • روز تشکیل کلاس: شنبه‌ها
 • ساعت: 18:00
 • تاریخ پایان: خرداد 99

کلاس آنلاین فیزیک دهم رشتۀ علوم تجربی شنبه‌ها ساعت 18

راهنمای شرکت در کلاس: 

سال تحصیلی 1400-1401

 • افزوده شد : آخرین تغییرات موضوع کتاب درسی