مهندسی برق

مهندسی نفت

مهندسی کامپیوتر

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع

مهندسی فناوری اطلاعات

پزشکی ـ دکتری

فیزیوتراپی

دندان‌پزشکی ـ دکتری

داروسازی ـ دکتری

دامپزشکی ـ دکتری

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

حقوق

علوم اجتماعی

مدیریت

علوم سیاسی

روان‌شناسی

زبان و ادبیات فارسی

سینما

صنایع دستی

عکاسی

چاپ

گرافیک

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

انگلیسی

فرانسه

چینی

آلمانی

روسی