انتخاب رشته یعنی انتخاب بخشی از مسیر زندگی که به نوعی می‌‌تواند تعیین کنندۀ شغل آینده شما نیز باشد. جهت انتخاب رشتۀ صحیح لازم است:

1ـ علاقه و توانی‌هایی خودتان را بشناسید (خودشناسی)، 2ـ برای آیندۀ خود برنامه‌ای مدون داشته باشید و 3ـ آگاهی لازم از رشته‌های دانشگاهی داشته ‌باشید.

دو مورد اول را در بخش مشاوره مورد بررسی قرار می‌دهیم اما در این بخش به معرفی کامل و جامع انواع رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، انواع دانشگا‌ه‌ها، انواع دوره‌های تحصیلی، جدیدترین ظرفیت پذیرش رشته‌ محل‌ها، شیوه‌های گزینش در کنکور، گزینش بومی، سهمیه‌‌های مختلف در کنکور و حتی کارنامه‌خوانی کنکور (زیرگروه، نمره و رتبه کنکور) خواهیم پرداخت.

معرفی دانشگاه‌ها

درخواست انتخاب رشته