تعيين زمان و مكان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصيلی گروه آزمایشی هنر

تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص گروه آزمایشی هنر
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1399 / 06 / 18
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 1006
گروه آزمایشی هنر و زمان و مکان برگزاری آزمون عملی
پيرو اطلاعيه مورخ 99/06/12 ، بدين‌‌ وسيله‌ نظر متقاضيان مجموعه رشته ­های تحصيلی دارای شرايط خاص گروه آزمايشی ­هنر شامل: 

آهنگسازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، مجسمه‌سازي و عكاسي دانشگاههـا و مؤسسات‌ آموزش‌ عالـي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1399 را كه داراي آزمون عملي هستند، به‌ نكات زير جلب مي‌نماید:

تعيين زمان و مكان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصيلی گروه آزمایشی هنر

نکات مهم

1-‌ آزمون عملي منحصراً از متقاضیان گروه آزمايشی هنر كه‌ در جلسه آزمون (صبح چهارشنبه مورخ 99/05/29) حاضر بودند. (از تاريخ 99/05/28 لغايت 99/06/03) علاق­مندي خود را با پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي و طراحي. رشته­ هاي تحصيلي مربوط در درگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان اعلام نموده‌اند بعمل خواهد آمد.

2-‌ قابل توجه متقاضیان آزمون عملي و طراحي رشته ­های تحصيلی دارای شرايط خاص مذکور (در بخش پذيرش با آزمون) شده‌اند.

درصورت تمایل لازم است پس از اعلام نتايج اوليه کنکور گروه آزمایشی هنر با توجه به دوره‌هايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مي­‌شوند. با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در زمان مقرر (اواخر شهریورماه) نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي. مربوط در فرم انتخاب رشته اين آزمون در هر اولويتي كه علاقه دارند اقدام نمايند.

3-‌ متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود در گروه آزمایشی هنر اقدام نموده‌اند بايد در زمان اعلام شده (در اين اطلاعيه) كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را از طريق درگاه اين سازمان پرينت نمایند.

طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي، در زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمايند.

تعيين زمان و مكان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصيلی گروه آزمایشی هنر

تبصره

آن دسته از افرادی كه با توجه به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي گروه آزمایشی هنر، متقاضي دو مجموعه از رشته­ هاي تحصيلي مربوط شده ­اند مي‌بايست به منظور شركت در هر يك از مجموعه ­هاي ذيربط نسبت به پرينت كارت براي هر مجموعه اقدام نمايند.

4-‌ افرادی كه متقاضي رشته‌هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هر دليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نشده اند.

همچنين متقاضیان گروه آزمایشی هنر كه در زمان مقرر (99/05/28 لغايت 99/06/03) موفق به اعلام علاقه مندي نشده ­اند. در صورت دارا بودن شرايط آزمون عملي، مي‌بايست با همراه داشتن رسيد پرداخت هزينه، دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي برگزاری آزمون به نماينده سازمان سنجش مراجعه کنند.

مستقر در باجه رفع نقص در محل برگزاري آزمون عملی براساس برنامه زماني­ اعلام شده در جدول ذیل، مراجعه نمايند.

5- پرينت كارت براي متقاضیان رشته‌هاي مندرج در جدول که در لینک زیر آمده. 24 ساعت قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت خواهد بود. محل و زمان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته‌هاي مذكور بر اساس جدول ذیل مي‌باشد. و منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

تعيين زمان و مكان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصيلی گروه آزمایشی هنر

لینک بازدید جدول برنامه‌ زمان و مكان رفع نقص و برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشته‌هاي تحصیلی گروه آزمایشی هنر: آهنگسازی، موسيقی ايرانی، موسيقی جهانی، مجسمه‌سازی و عكاسی