شركت در آزمون سراسري‌ سال 1400

پرینت کارت شرکت در آزمون 1400
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 03 / 29
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 711
پرینت کارت شرکت در آزمون 1400 و رفع نقص کارت

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون‌ سراسري‌ سال 1400 مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي هر یک از گروه‌های آزمايشي در تاریخ‌های اعلام شده به شرح ذیل در 414 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطلاعیه)  برگزار خواهد شد.

پرینت کارت شرکت در آزمون 1400

 

گروه هاي آزمايشي

تاریخ برگزاری آزمون

هنر

صبح چهارشنبه 1400/04/09

علوم انسانی

صبح پنجشنبه 10/04/1400

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

صبح جمعه 11/04/1400

زبان هاي خارجي

صبح شنبه 12/04/1400

الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و پرینت كارت شركت در آزمون 1400

كارت‌هاي‌ شركت در‌ آزمون‌ همه متقاضیان‌ به همراه راهنماي شركت در آزمون از روز یکشنبه مورخ 1400/04/04 لغايت روز سه‌­شنبه مورخ 1400/04/08 براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطلاع­ رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان‌ شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون 1400 بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام ­خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. متقاضیاني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي) خود نیز اقدام نمايند. متقاضیان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار و ارائه آن الزامي است. متقاضیان درصورت مشاهده نقص احتمالی در كارت شركت در آزمون، مي‌بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه” به حوزه ­هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 (موجود در ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايند.

یادآوری مهم: چنانچه متقاضی به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري ثبت­نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. اين امكان براي متقاضیاني فراهم مي­باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیاني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون متقاضیان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ انتخابي‌ آنان‌ كه‌ در بند 46 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 اين اطلاعيه مي‌باشد.

ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1-متقاضیان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم (فارغ‌التحصيلان سال 1384 به بعد) و يا پيش‌دانشگاهي (فارغ‌التحصيلان سال 1391 به بعد) مي‌باشند و همچنين متقاضیان نظام آموزشي جديد (نظام 6،3،3) نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،13، 16، 17، 23، 24 و 25 شامل نام و خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي و كد دانش آموزي مقطع پيش‌دانشگاهي، مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور حداكثر تا تاريخ 14/04/1400 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

2-متقاضیاني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي‌باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 27 شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم، عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ پيش‌دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 12/04/1400 منحصراً به درگاه اطلاع رسانی این سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

 3- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهاي الف، ب، ج و د به شرح ذيل معترض مي‌باشيد ضروري است براي بررسي موضوع صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعلام شده طبق زمان بندی مندرج در جدول ذیل به نماينده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايید.

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

گروه هاي آزمايشي

زمان مراجعه به باجه رفع نقص

هنر

روز سه‌شنبه 1400/04/08

علوم انسانی

روزهای سه‌شنبه 1400/04/08 و چهارشنبه 1400/04/09

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

روزهای چهار‌شنبه 1400/04/09 و پنجشنبه 10/04/1400

زبان هاي خارجي

پنجشنبه 10/04/1400 و جمعه 11/04/1400

الف- مغايرت در بندهاي 2، 6 ،8، 9 ، 10 و 11 (جنسيت، دین، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهياري و نوع سوال انتخابي (مختص متقاضیان دارنده ديپلم علوم و معارف اسلامي)

ب- چنانچه شماره متقاضی شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد. 

ج- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس بوده و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و … مي‌باشد ضروري است در روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود شخصاً با همراه داشتن 3 قطعه عكس 4×3 (در سال جاري تهيه شده باشد)، كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطلاعيه مراجعه نمایيد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتي كه در اين خصوص كارت متقاضی داراي اشكال مي‌باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

د- براي‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیاني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ رديف‌ 29 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و پس از استعلام از سازمان بهزيستي معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ نموده ليكن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته است بند معلوليت وي حذف گرديده‌، لذا لازم‌ است‌ در يكي از روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.

4- چنانچه سهميه درخواستي متقاضي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند 18 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است متقاضیان استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي و رزمنده متقاضی بسيجي و همچنين همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به سهميه حداكثر تا تاریخ 12/04/1400 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد. ضمناً تأكيد مي­گردد متقاضیاني كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود (بعد از ويرايش) به ارگانهاي ذيربط نيز مراجعه نمايند. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

5- متقاضیان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقهمندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي جدول ذيل (ردیف 2 الي 13) و منحصراً به صورت اينترنتي از روز يکشنبه مورخ 1400/04/06 همزمان با پرينت كارت تا روز شنبه 12/04/1400 از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1400 بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد متقاضیاني كه اقدام به انتخاب يك مجموعه از مجموعه رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شركت در آزمون عملي اقدام مي‌نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ريال (معادل صدوپنجاه هزار تومان) بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني فوق‌الذكر اقدام نمايند. متقاضيان در صورتي كه علاقه مند به شركت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه­ هاي گروه آزمايشي هنر مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 3.000.000 (سه ميليون) ريال (معادل سيصد هزار تومان) بصورت اينترنتي اقدام نمايند. عدم پرداخت هزينه آزمون رشته ­هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود. آزمون عملي براي رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل در مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است براي اطلاع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل (بجز رشته علوم ورزشي) به اطلاعيه‌اي كه در روز چهارشنبه مورخ 23/04/1400 در درگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

6- متقاضیان هريك از گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني در صورت علاقه­ مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني (رديف 1 جدول ذیل) مي­بايست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اينترنتي همزمان با پرينت كارت از روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 تا روز شنبه مورخ 12/04/1400 از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند و با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال 1400 به صورت متمركز با شرايط خاص صورت مي­پذيرد، متقاضیاني كه نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ريال (معادل هفتاد هزار تومان) به صورت اينترنتي به وسيله كارتهاي بانكي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً متقاضیان برای اطلاع از روزهای برگزاری آزمون عملي رشته مذكور (که در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود) به اطلاعیه‌ای که در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06 در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر می‌گردد، مراجعه نمايند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی که در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 10 و 11/04/1400 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

رشته ­هاي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1400

ردیف

عنوان رشته‌ها

1

علوم ورزشي – آموزش تربيت بدني

2

نقاشي (ارتباط تصويري)، آموزش ارتباط تصويري ـ گرافیک -هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس

3

طراحي صنعتي

4

ادبيات نمايشي

5

مجسمه‌سازي

6

موسيقي ايراني

7

موسيقي جهاني

8

كتابت و نگارگري

9

آهنگسازي

10

بازيگري ـ كارگرداني

11

طراحي صحنه

12

نمايش عروسكي

13

عكاسي

7- توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه­ مندي متقاضیان به رشته ­هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌ تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان، در مرحله اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه اول مرداد ماه) اعلام می شود.

8- آن دسته از متقاضیان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آنها به روش با آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شركت در آزمون، براي اطلاع از نحوه انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاعيه اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري سال 1400 (نیمه اول مرداد ماه) مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه نمايند.

د-یادآوری های مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار الزامي است.

2- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) آغاز مي­گردد و درِ حوزه­­هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سی) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درِ حوزه­هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر متقاضی براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاكن و يك سنجاق و يا سوزن و همچنين ماسک به همراه داشته‌ باشد.

4- متقاضیان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، کیف، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با متقاضیان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

3-4- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

5- براي‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیان‌ شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌ ، علوم‌ تجربي و زبانهاي خارجي‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 40 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از متقاضیان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ متقاضیان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.

6- براي‌ آن دسته‌ از متقاضیان‌ شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از متقاضیان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از متقاضیان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.

7- براي‌ آن دسته‌ از متقاضیان‌ شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ های هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 40 و 41 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از متقاضیان‌ بايد پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند.

8- متقاضیان‌ نظام‌ جديد آموزشی 3-3-6 در گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي که عنوان‌ ديپلم و پيش‌دانشگاهي‌ آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد 18) است با توجه‌ به‌ انتخاب نوع دفترچه سوالاتي که در بند 38 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.‌

9- متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 با توجه به دارا بودن آخرين مدرك تحصيلي مي‌بايست داراي يكي از شرايط باشند:

1-9- دانش آموز نظام جديد آموزشي 3-3-6 (پايه دوازدهم) كه تا پايان شهريور ماه (31/06/1400) موفق به اخذ ديپلم مي‌شوند.

2-9- داراي گواهي‌نامه پيش دانشگاهي (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 31/06/1400).

3-9- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.

4-9- داراي مدرك كارداني و يا بالاتر (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 31/06/1400).

متقاضیاني كه موفق به اخذ يكي از مدارك فوق تا تاريخ 31/06/1400 نشوند، در صورت‌ شركت و قبولي در آزمون‌، قبولي آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي متقاضی در رشته‌هايي كه پذيرش آنها از نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 آغاز مي‌گردد به شرط دريافت مدارك تحصيلي فوق تا تاريخ 30/11/1400، ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان در رشته قبولي بلامانع خواهد بود.

10- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه­ هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1400 از تاريخ 9/4/1400 لغايت 16/4/1400 بصورت اينترنتي از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

ه‍- نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:

1-13- در آزمون سراسري سال 1400 به هر متقاضی در گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال (آزمون عمومي «دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») در قالب دو بسته نايلوني داده مي‌شود. اين بسته‌ها شخصي سازي شده و مشخصات متقاضیان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گرديده است.

2-13- متقاضیاني‌ كه‌ معارف آنها غيراسلام و يا زبان‌ خارجي‌ آنان‌ غيرانگليسي‌ مي‌باشد، بايد سؤالات‌ مربوط به‌ اقليت‌هاي‌ ديني‌ (كليمي‌، زرتشتي‌ و مسيحي‌) و زبان‌ خارجي ‌غيرانگليسي‌ (فرانسه، آلماني، ايتاليايي ‌و يا روسي‌) را پاسخ‌ دهند. سؤالات‌ مربوط براي اين دسته از متقاضیان با توجه‌ به‌ شماره‌ داوطلبي‌ آنان‌ شخصي‌سازي شده و به صورت بسته‌هاي مجزا، در جلسه آزمون همراه با دفترچه سوالات عمومی به آنها تحویل خواهد شد.

3-13-  متقاضیان‌ داراي گواهينامه‌ ديپلم بهياري كه به حرفه بهياري اشتغال دارند، لازم است علاوه‌ بر پاسخگويي‌ به‌ سؤالات‌ دفترچه‌‌ شماره 2، به‌ 50 سؤال‌ درس بهياري‌ مندرج‌ در دفترچه‌ شماره‌ 3 (دفترچه‌ بهياري‌) ‌پاسخ ‌دهند.

4-13- متقاضیان در  تمامی گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.

و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله ­گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی

ضمن آرزوی سلامتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطلاعات درباره راه­های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه­هاي برگزاري آزمون، انتظار می­رود موارد زیر را مدنظر قرار داده و برای حفظ سلامتی خود، سایر متقاضیان و خانواده­های محترم خود، آن را رعایت کنید.

زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

از تردد بی­ مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

همراه داشتن ماسک 3 لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی میباشد.

در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً خودداری نمایید.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری کنید.

از تماس دست­ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.

هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.

درصورت داشتن سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

در پايان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن توسط عوامل اجرايي همچنان بر صندلي خود مستقر باشيد.

به پیامهایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش­کرده و به آن عمل کنید.

سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي­شود نظير صندلی­ها، دستگيره درب­­ها و شیرآلات سرويس بهداشتي و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

ز- تکمیل فرم خوداظهاری :

1- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا:

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند) این سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نموده است. بر این اساس متقاضیانی که علائم بیماری آنها از تاریخ 24/03/1400 بصورت قطعی تایید گردیده، لازم است از روز يکشنبه مورخ 30/03/1400 لغایت سه شنبه مورخ 14/04/0100 با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان (بخش آزمون سراسري) فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری نمایند. متقاضیاني كه اين فرم را تكميل نمايند براساس دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت از ساير متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستانهای تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

2- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:

متقاضیان این آزمون لازم است از روز دو‌شنبه مورخ 31/03/1400 به سامانه خودارزیابی بیماری کرونا به آدرس https://salamat.gov.ir (قسمت سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا) مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام نمایند. اطلاعات متقاضیان در سامانه مذکور نزد وزارت بهداشت محفوظ است.

ح- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5 – تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف – ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي (حتی بصورت خاموش) و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب – ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1 – ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2 – تباني با متقاضیان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3 – ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلي.

ج – استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د – كمك به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان يا استفاده غيرمجاز از آنها.

و – هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي متقاضیان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح – خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6 – هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7 – در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9 – رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10 – در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11 – چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي متقاضی و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين متقاضی، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12 – هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي متقاضیان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره – در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ط – نحوه اعلام گزارش تقلب و تخلفات

با نزديك شدن به ايام برگزاري آزمون سراسري سال 1400 مشاهده مي‌شود برخي از افراد و مؤسسات سودجود و كلاهبردار با انجام تبليغات در فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و با ادعاي واهي دسترسي به سؤالات آزمون سراسري، اقدام به اخاذي و كلاهبرداري مي‌نمايند. از متقاضیان درخواست مي‌شود در نهايت هوشياري و مراقبت از گرفتار شدن در دام اين شيادان، هرگونه خبر مشكوك در اين زمينه را از طريق شماره تلفن‌هاي 36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الكترونيكي hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره كل حراست سازمان سنجش آموزش كشور اعلام نمايند.

به متقاضیان عزيز اعلام مي­دارد اين سازمان هيچگونه فعاليتي در كانالهاي اطلاع‌رساني (تلگرام، اينستاگرام و …) ندارد و متقاضیان محترم جهت كسب اطلاعات لازم و دسترسي به اطلاعيه­هاي صادره مي­توانند از طريق درگاه اطلاع‌رساني سازمان، نشريه الکترونیکی پيك­سنجش و يا كانالهاي اطلاع­رساني داخلي سروش، آي‌گپ، گپ، بله و ايتا به آدرسهاي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند.

ی – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و كشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org  مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضیان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي‌توانند سؤال يا سؤالات خود را از تاریخ سه‌شنبه 14/04/0800 لغايت روز شنبه 12/04/1400 با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور  و یا در روزها و ساعات اداری با شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در ميان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره 1 – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون متقاضیان شرکت در  آزمون سراسری سال 1400 در قالب PDF

دریافت فایل جداول شماره 2 و 3 – آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 1400 در قالب PDF

منبع: سایت سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب