پاسخنامه سوالات کنکور ۹۹

پاسخ سوالات کلیه رشته های کنکور سراسری سال 1399 در سایت مستر نخبه
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۳۱
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 1029

کلید اولیۀ سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ (داخل کشور)، روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۳ و کلید اولیۀ سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه ۹۹/۰۶/۰۵ منتشر شده است. جهت دریافت پاسخنامه کلیدی رو رشتۀ مربوطه کلیک کنید.

نظام آموزشی جدید (۳ــ۳ـ۶)
داخل کشور
خارج کشور
نظام آموزشی قدیم
داخل کشور
خارج کشور

گروه آزمایشی هنر (نظام ۳ـ۳ـ۶)

پاسخنامه کلیدی پیشنهادی هنر 99

گروه آزمایشی انسانی (نظام ۳ـ۳ـ۶)

گروه آزمایشی ریاضی (نظام ۳ـ۳ـ۶)

پاسخ کلیدی پیشنهادی ریاضی 99

گروه آزمایشی تجربی (نظام ۳ـ۳ـ۶)

گروه آزمایشی زبان (نظام ۳ـ۳ـ۶)

پاسخنامه کلیدی کنکور سراسری 1399 زبان