هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از متقاضیان در آزمون های سال 1400

هزینه ثبت نام کنکور سراسری 1400
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1399 / 11 / 28
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 1209
به اطلاع  متقاضیان آزمون های سراسری می رساند، هیئت وزیران در جلسه 99/08/25 به استناد بند (الف) تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از متقاضیان شرکت در آزمون­های سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1400 و هزینه ثبت نام کنکور سراسری 1400 را به شرح جدول زیر تعیین نمود. این هزینه خدمات به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور می گردد.
هزینه ثبت نام کنکور سراسری 1400
دریافت هزینه ثبت نام اینترنتی کنکور سراسری 1400 و دیگر آزمون های سازمان سنجش خارج از این مبالغ غیر قانونی است.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برچسب