نقشه راه یا چراغ موفقیت

  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 11 / 30
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 100

نقشه راه یا چراغ موفقیت

هر ساله سازمان سنجش آموزش كشور، در اوایل یا میانۀ سال تحصیلی، فهرست منابع یا حذفیات منابع طرح سؤالات آزمون سراسری سال بعد را اعلام می‌کند كه، علاوه بر قرار گرفتن روی سایت این سازمان، به‌طور متناوب تا پایان اسفندماه در هفته نامه پیک سنجش نیز درج می‌شود. در شمارۀ گذشته، حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسری سال 1401 که بر اساس نامه های ارسالی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش رسیده بود، منتشر شد. به همین خاطر، مناسب دیدیم که یادداشت شمارۀ پیش رو را به این موضوع مهم اختصاص دهیم.

فهرست منابع و حذفیات منابع سؤالات، در بردارنده ویژگی‌هایی است كه در سطور زیر به اختصار بدآن‌ها اشاره می‌شود:

1ـ در فهرست منابع و حذفیات منابع طرح سؤالات آزمون سراسری، چارچوب محتوا و كتاب‌هایی كه در گروه‌های پنجگانه آزمایشی در كنكور از آن‌ها پرسش طرح می‌شود، جزء به جزء و به‌طور دقیق مشخص می‌شود؛ یعنی كتاب‌هایی كه قرار است در آزمون سراسری هر گروه آزمایشی از آن‌ها سؤال طرح شود در دو زیرشاخه دروس عمومی و تخصصی، معین و مشخص می‌شود؛

2ـ  تعداد دروس امتحانی )عمومی و تخصصی) در هر گروه آزمایشی بیان می‌شود؛

3ـ  نام هر كتاب و نظام آموزشی، كه كتاب در آن نظام آموزشی تدریس می‌شود، به‌طور دقیق عنوان می‌شود؛

4ـ كد كتاب‌ها (برای پیشگیری از اشتباه( همراه با عنوان آن‌ها درج می‌شود؛

5ـ پایه تدریس هر كتاب )اول، دوم، سوم، پیش دانشگاهی) مشخص می‌شود؛

6ـ سال چاپ هر كتاب )كه با توجه به تغییرات احتمالی هر كتاب در چاپ‌های بعدی به‌منظور مطالعه برای كنكور، مهم است) آورده می‌شود؛

7ـ توضیحات و ملاحظاتی كه راجع به هر كتاب برای آگاهی داوطلبان مهم به نظر می‌رسد نیز ارائه می‌شود؛ به‌طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومی( مشخص می‌شود كه آیا كتاب نام برده شده، مخصوص یك گروه آزمایشی است یا تمام گروه‌های آزمایشی، و یا اینكه تمام گروه‌های آزمایشی به غیر از یک گروه آزمایشی خاص باید آن كتاب را به منظور آمادگی برای كنكور مطالعه نمایند.

نكته مهمتری كه در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامی آزمون‌های سراسری را به آن معطوف كرد، این است كه منابع و حذفیات منابع طرح سؤالات آزمون سراسری، علاوه بر مشخص كردن چارچوب منابع آزمون سراسری هر سال، حاوی پیام خاصی برای داوطلبان نیز هست، و آن پیام این است كه منابع و حذفیات منابع اعلام شده برای طرح سؤالات آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش، به مثابه یک «نقشه راه» یا «چراغ موفقیت» برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف است؛ پیامی كه اگر به‌طور دقیق به مفاد آن توجه شود، افزون بر نمایاندن صحیح مسیر موفقیت در كنكور به داوطلبان، می‌تواند از واریز مبالغ و صرف هزینه‌های هنگفت به حساب مؤسسات ریز و درشت كنكور، كه بعضاً نیز دارای استانداردهای علمی كافی به‌منظور هدایت تحصیلی داوطلبان نیستند، جلوگیری كند؛ مؤسساتی كه معلوم نیست تا چه حد در راه موفقیت درآزمون سراسری، برای داوطلبان كنكور راهگشا و چاره‌ساز خواهند بود !

نكته و توصیه پایانی ما به تمام داوطلبان گرامی آزمون سراسری سال آینده این است كه عنایت داشته باشند. سؤالات آزمون سراسری، عیناً از منابع و محتوایی طرح می‌شود كه سازمان سنجش در قالب فهرست منابع سؤالات این آزمون برای شما تدارك دیده است، و اگر به‌صورت دقیق، منابع مربوط به گروه یا گروه‌های آزمایشی موردنظرتان را مطالعه كنید و چارچوب حذفیات منابع طرح سؤال آزمون سراسری را نیز مدنظر خویش داشته باشید، بی گمان، شاهد موفقیت خود در آزمون سراسری خواهید بود؛ بدون آن‌كه هزینه خاصی را متحمل شوید یا از کتاب‌های غیرمرتبط با منابع معرفی شده، كه معمولاً نتیجه‌ای هم برای شما در بر نخواهد داشت، استفاده كنید.

نكته پایانی در این زمینه آن‌كه، این منابع مربوط به سه گروه آزمایشی پُر متقاضی، یعنی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی است، و برای گروه آزمایشی هنر، در صورت لزوم، منابع امتحانی در موقع مقتضی از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد؛

ضمن آن‌كه برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز )مثل سال‌های گذشته( منابع خاصی برای آمادگی داوطلبان از سوی این سازمان معرفی نخواهد شد.