نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در خرداد 1399

  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1399 / 02 / 17
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 866

شیوه آموزش در سال تحصیلی جاری به دلیل شیوع بیماری کووید 19 به دو شکل زیر انجام گرفته است:

1-فرآیند آموزش حضوری طبق بررسي هاي انجام گرفته از اول مهرماه تا پايان بهمن ماه استمرار داشته و در جريان آن 80 درصد محتواي كتب درسي به صورت حضوري تدريس شده است.

2- از اول اسفند ماه تا پايان سال تحصيلي جاري، 20 درصد باقيمانده محتواي كتب درسي به صورت غير حضوري و از طرق شبكه هاي راديويي و تلويزيوني، ابتكارات دبيران محترم در بستر پيام رسان ها و نیز شبكه شاد تدريس مي شود.

 

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی نیز به منظور متناسب سازی نحوه برگزاری امتحانات نهایی با شیوه های آموزشی مذکور، طراحی سؤالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم و برگزاری امتحانات در خرداد ماه 1399 را به شرح زیر انجام خواهد داد .

1- سئوالات الزامی؛  براي كسب 16 نمره از 80 درصد محتواي كتب درسی كه به صورت حضوري تدريس شده است و دانش آموزان ملزم به پاسخگويي به تمام سئوالات آن هستند.

 2- سئوالات انتخابی؛  براي كسب 4 نمره  كه در دو نوع طراحي مي شوند، نوع اول از 20 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت غير حضوري تدريس و نوع دوم از محتواي 80 درصدي كه به صورت حضوري تدريس شده است در اين بخش دانش آموزان اختيار دارند سئوالاتي را كه براي پاسخگويي آنها آمادگي بيشتري دارند انتخاب و پاسخ دهند.  

همانگونه که ملاحظه می شود با این شیوه از طراحی سؤالات،  ضمن ارزشگذاری  به تلاش دانش آموزان و همكاراني كه آموزش هاي غير حضوري را دنبال كرده اند، به همه دانش آموزان، بويژه افرادي كه به هر دليل نتوانسته اند از آموزش هاي غير حضوري استفاده كنند نيز با پاسخگويي كامل به سؤالاتي كه از بخش تدريس حضوري طرح شده، فرصت كسب نمره 20 داده مي شود تا بدليل عدم دسترسي به آموزش هاي غير حضوري حقي از آنها تضييع نشود.