فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار ۱۳۹۹ / ۰۶ / ۰۸
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 868

عاشورا یعنی قطرات اشکی که حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت،

عاشورا یعنی جمع کردن خارهای بیابان در شب تاریک
یعنی سیراب کردن کودک شیرخواره با سرانگشتان پیکانی تیز
عاشورا یعنی ضجه های کودکانی غریب درصحرایی سوزان
یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای کودکانه ای که به دنبال عشق ندای لبیک سرداده بودند
یعنی اوج مردانگی و ایستادگی
یعنی تجسم تمام غیرت هایی که در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد

عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاکیها
عاشورا یعنی صدای گریه هایی که از سر تشنگی در گلو خفه می‌شد
یعنی پر کردن مشک آب در عین عطش
یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن
یعنی به آسمان پرتاب کردن خون گلوی شش ماهه‌ای که از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود،
یعنی دفن کردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها
عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور
یعنی عین صداقتی که در آسمان‌ها نظیر نداشت

مستر نخبه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گوید

برچسب