دفترچه پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی (مهرماه 1399)

دفترچه راهنمای ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی 99
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1398 / 11 / 08
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 1153

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مرحله پذیرش سراسری مهرماه 1399)