برنامه امتحانی دی ماه 99

برنامه امتحانی امتحانات نهایی دی ماه 1399
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1399 / 09 / 25
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 1084
بنابر اعلام مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، برنامه امتحانی امتحانات دی ماه دانش آموزان.بزرگسال در کلیه مدارس کشور به شرح جدول زیر می باشد.

لازم به ذکر است کلیه دانش آموزان می بایست بر اساس تاریخ های.مندرج در جدول ذیل، برای امتحانات ترم اول (دی ماه 99) خود آماده باشند.

دانش آموزان باید گوش به زنگ اعلام نهایی این مرکز مبنی بر اینکه.امتحانات باید به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار شود، باشند.

برنامه امتحانی امتحانات نهایی دی ماه 1399
برنامه امتحانی امتحانات نهایی دی ماه 99

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، برگزاری حضوری یا غیر حضوری این امتحانات منوط به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشد.

جدول برنامه امتحانی امتحانات پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان رشته های شاخۀ نظری دوره دوم متوسطه / نوبت دی ماه 1399

جدول برنامه امتحانی امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان، آموزش از راده دور و داوطلبان آزاد (نیم سالی – واحدی) / نوبت دی ماه 1399

منبع: مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

اخبار مهم مربوط به امتحانات نهایی در سایت مستر نخبه