برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1400

امتحانات نهایی خرداد ماه 1400
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1400 / 02 / 06
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 764

دانش آموزان گرامی کلیه رشته های تحصیلی شامل ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و گروه آزمایشی هنر می‌توانند با توجه به ساعت و تاریخ امتحانات نهایی خرداد ماه 1400 که در جداول ذیل آمده است نسبت به آمادگی برای امتحان مذکور اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه امتحانات پایه دوازدهم که سراسری و نهایی است در صورت عدم ارسال بخشنامه جدید از ستاد مقابله با کرونا، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

امتحانات نهایی خرداد ماه 1400 رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

امتحانات نهایی خرداد ماه 1400

رشته‌ علوم انسانی

امتحانات نهایی خرداد ماه 1400

رشته هنر

امتحانات نهایی خرداد ماه 1400

منبع: مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی