ضرورت ها و شرایط برگزاری آزمون های آزمايشی

آزمون های آزمایشی
 • مستر نخبه
 • تاریخ انتشار 1400 / 06 / 14
 • دیدگاه 0 نظر
 • تعداد بازدید 330

آزمون های آزمایشی ؛ ضرورت ها و شرایط 

هر ساله پس از برگزاري آزمون های كارشناسي ارشد و سراسري، ثبت نام در آزمون های آزمايشی مؤسسات و آموزشگاه هاي مجاز و غيرمجاز، از سوي داوطلبان پرشمار اين آزمون ها براي آمادگي و حضور موفق در آزمون هاي سال آينده آغاز مي شود. بحث ما در اين شماره آن است كه آزمون هاي آزمايشي كه براي سنجش آموخته هاي داوطلبان آزمون هاي مقاطع مختلف دانشگاهي و افزايش مهارت هاي پاسخگويي آنها پيش از برگزاري آزمون اصلي اجرا مي شود، بر فرض استاندارد بودن، تا چه حد مي تواند ياري رسان داوطلبان در جهت بهبود كيفيت حضور آن ها در يكي از آزمون هاي ورود به دانشگاه ها باشد.

نكته اساسي و قابل ذكر در مورد آزمون های آزمایشی ، از سوي داوطلبان مورد غفلت قرار مي گيرد و كه بعضا روي آن، درنگ و تأمل كافي نمي شود، اين است كه برخي از مشتاقان به ادامه تحصيل، بدون آنكه مطالعه كافي و عميق روي متون و منابع درسي گروه يا رشته مورد نظر خود داشته باشند، داوطلب شركت در اين گونه آزمون ها مي شوند.

انجام اين كار باعث مي شود كه داوطلب، به جاي آنكه با دقت كافي و تكيه بر آموخته ها، محفوظات و دانش خويش به تست ها پاسخ دهد، به محض برخورد با پرسش هاي دشوار، به طور تصادفي گزينه اي از گزينه هاي چهارگانه را انتخاب ‌كند؛ اما غافل از آنكه با انجام اين كار، ضمن دريافت نمره منفي و كسب رتبه نامطلوب، هدف وي نيز تأمين نمي شود؛

زيرا هدف اصلي از شركت در اين گونه آزمون ها آن است كه داوطلب به كسب تجربه يا تجاربي مفيد براي شركت هدفمندانه تر و آگاهانه تر در آزمون سراسري اصلي (كارشناسي يا كارشناسي ارشد) بپردازد و جلسه اي شبيه به جلسه آزمون اصلي را براي خود تداعي كند؛ اما عدم مواجهه واقعي با اين مسأله، باعث مي شود كه چنين داوطلبي، ضمن به هدر دادن مبلغ يا مبالغي كه براي  شركت در آزمونهاي آزمايشي پرداخت كرده است، هيچگونه تجربه مفيدي در اين زمينه به دست نياورد و نوعي دلزدگي نسبت به آزمون اصلي نيز در وي ايجاد شود.

به بيان ديگر، بايد تأكيد كرد كه شركت در آزمون های آزمایشی ، يك جديت خاصي از سوي افراد شركت‌كننده در آنها مي طلبد، و اگر اين آزمونها داراي ضرورت ها و شرايط مندرج در سطور ذيل باشند و داوطلبان، توصيه هاي ذكر شده در اين سطور را به كار بندند، شركت در اين آزمون ها مفيد خواهد بود و در غير اين صورت، جز اتلاف وقت، انرژي و سرمايه مادي و معنوي، چيزي را براي اين افراد در بر نخواهد داشت. اين شرايط عبارتند از:

آزمون های آزمایشی

 1. آزمون های آزمایشی از سوي آموزشگاهها يا مؤسسات مجاز برگزار شود؛
 2. آزمونهاي مورد نظر، آزمون های آزمایشی استاندارد باشد؛
 3. آزمونها به صورت مرحلهاي برگزار شود؛ يعني در ّن كه در فاصله فواصل كوتاه برگزار شده و از مباحث معي دو آزمون، داوطلب به مطالعه آنها ميپردازد پرسش طرح شود؛
 4. در پايان تمام آزمونهاي مرحلهاي، يكيا چند نوبت آزمون از كل مباحث و متون مربوط به هر گروه آزمايشي يا رشته تحصيلي نيز به عمل آيد (آزمون جامع)؛
 5. پس از برگزاري هریک از آزمون های آزمایشی (مرحله اي يا جامع)، كارنامه كاملي از نمرات تفكيكي داوطلب در هردرس، رتبه علمي داوطلب در ميان شركت‌كنندگان و  … براي اطلاع وي از وضعيت خويش، از سوي مؤسسه  برگزار كننده آزمون صادر شود؛
 6. زمان، مكان و در مجموع فضاي برگزاري آزمون های آزمایشی نمونه كاملي از آزمون اصلي باشد تا داوطلب بتواند به تمرين و تكرار موقعيتي شبيه به حضور خود در  جلسه آزمون اصلي بپردازد؛
 7. منابع و مباحثي كه از آنها در هر مرحله از آزمون های آزمایشی يا آزمون جامع، سؤال طرح ميشود، به طور كامل از سوي مرجع برگزار كننده آزمون در آغاز  مشخص شود؛
 8. داوطلب با مطالعه دقيق منابع مربوط به هر مرحله از آزمون آزمايشي، در جلسه آزمون حاضر شود و به پاسخگويي (تست زني) بپردازد؛
 9. داوطلب، پس از برگزاري هر مرحله و دريافت كارنامه آن مرحله از آزمون، نسبت به رفع خطاها، نقطه ضعفها و كاستيهاي علمي خود اقدام كند و با پشتوانه بيشتري براي حضور موفق در مرحله بعدي آزمون،گام بردارد؛
 10. داوطلب فرض را بر اين بگذارد كه هر مرحله از آزمون های آزمایشی يك آزمون اصلي است؛ بنابراين،ضمن تمرين مهارتهايي مانند نحوة تست زني، تنظيم وقت پاسخگويي به هر سؤال و …، آن را کاملاً جدي بگيرد؛
 11. با كسب رتبه مطلوب در يك يا چند مرحله از آزمون های آزمایشی به آن رتبه مغرور نشود و بداند كه شرايط روحي و رواني داوطلب در آزمون اصلي، تعداد داوطلبان، سؤاالت آزمون، و شرايط كلي آزمون،  در هر حال به گونه ديگري است، و اين آزمونها، هر چند به استانداردهاي آزمون اصلي نيز نزديك باشند، قابل مقايسه با آزمون اصلي (آزمون سراسري يا قطعا كارشناسي ارشد) نيستند و آزمون اصلي، آزمون ديگري  است؛ آزموني كه به هر حال فضاي آن، نه مجازي و آزمايشي، بلكه واقعي و حقيقي است.

منبع: هفته نامه پیک سنجش