برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و آموزش تربيت بدنی در آزمون سراسری 99

برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و آموزش تربيت بدنی در آزمون سراسری 99
  • مستر نخبه
  • تاریخ انتشار 1399 / 06 / 24
  • دیدگاه 0 نظر
  • تعداد بازدید 784
به اطلاع متقاضيان تحصيل در رشته تحصيلی علوم ورزشی دانشگاه‌ها.و مؤسسات آموزش عالی و آموزش تربيت بدنی پرديس‌های دانشگاه فرهنگيان.در آزمون سراسری سال 1399 می‌رساند:
برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و آموزش تربيت بدنی در آزمون سراسری 99

در خصوص اعلام زمان و محل برگزاري آزمون عملي رشته علوم ورزشی آزمون سراسری.سال  1399، همانطور که قبلا نیز به آن اشاره مختصری شده است؛.همه متقاضيان بايد، با رعايت شرايط و ضوابط اعلام شده و با توجه به استان و شهرستان.محل اقامت خود مطابق جدول پيوست که امکان دانلود و مشاهده آن قرار گرفته است، و همراه با اين اطلاعيه در سايت سازمان سنجش نیز درج گرديده است، به محل برگزاری آزمون عملی رشته ذی‌ربط مراجعه نمايند.

با توجه به اينکه زمان مراجعه متقاضيان، بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنها در برنامه زمانی پيوست.مشخص گرديده است، ضرورت دارد که پس از بررسی دقیق جدول پیوست، در تاريخ و ساعت تعيين شده، برای آزمون عملی به محل‌های اعلام شده مراجعه شود.

برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و آموزش تربيت بدنی در آزمون سراسری 99

ضمناً عدم مراجعه کلیه متقاضیان برای آزمون عملی، به منزله انصراف از پذيرش آنان در اين رشته خواهد بود. لازم به توضيح است که کلیه متقاضيان اعلام شده، برای آگاهی از شرايط شرکت در آزمون عملی تربيت بدنی، بايد به درگاه پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی به نشانی: https://ssrc.ac.ir مراجعه نمايند.

فایل pdf محل و برنامه زمانی آزمون عملی رشته های ورزشی آزمون سراسری 99

برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و آموزش تربيت بدنی در آزمون سراسری 99
برچسب